Žilina Warriors

 

 Myšlienka založiť klub tohoto populárneho športu napadla športového zanietenca Jančiho Poláka, ktorý založil skupinu na sieti Facebook, ktorá nesie rovnaký názov ako tento príspevok (Názov?) V nej prejavilo záujem niekoľko desiatok športovcov aj amatérov. To bol zrejme podnet a inšpirácia na zorganizovanie historicky vôbec prvého tréningu amerického futbalu v Žiline. Písal sa 17.apríl 2010. 

Veľkou pomocou pre nás bola návšteva defensive enda zvolenských Patriots Ľuba Baninca, ktorý si počas prejazdu Žilinou urobil čas a dal nám cenné rady a informácie, ktoré sme počas nasledujúcich tréningov zúročili.

A ako to pri začínajúcich športoch býva, kamarát zavolal kamaráta a počas letných prázdnin 2010 sa nebáli proti sebe na ihrisku postaviť aj takmer tri desiatky hráčov zo Žiliny a blizkeho okolia.

S dostatočným počtom hráčov rôznych vlastností, postáv a športového zamerania už dlhší čas môžeme dovoliť špeciálne tréningy podľa postov, ktoré sú pre zápas kľúčové. Tempo, akým záujem o tento krásny šport v našom meste rasie sľubuje optimistickú perspektívu vo výhľade do budúcnosti.